|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09:46:53 น.


‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค’ จับมือ ‘วงษ์พาณิชย์’

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ กับ วงษ์พาณิชย์ หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารจัดการขยะรีไซเคิล รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วเข้าสู่วงจรการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะพลาสติก


ย้อนกลับ