|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:20:30 น.วงษ์พาณิชย์ ได้รับโล่ห์รางวัลองค์กรดีเด่น จากเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี

25 ส.ค. 2559

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการวงษ์พาณิชย์ ขึ้นรับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการนำผลงานวิชาการของพม.ไปใช้ประโยชน์ จากเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมใจสู่สวัสดิการสังคมไทยยั่งยืน" วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ฮอล โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ย้อนกลับ