|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:18:06 น.ทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติเชิญบรรยายบริษัทการบินกรุงเทพ สนามบินตราด

17 ก.ค. 2559

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทางวงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินตราด เชิญวิทยากรลงพื้นที่บรรยายให้กับพนักงาน ชุมชน และนักเรียน บริเวณใกล้เคียงสนามบินตราด เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกับคนในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม<br>
โดยมีผู้ฟังจำนวนทั้งสิ้น 100 ท่านเข้ารับฟัง ในหัวข้อ โครงการขยะเหลือศูนย์ ZERO WASTE PROJECT การอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะ<br>
<br>
หากหน่วยงานใดมีความสนใจ ในการอบรมคัดแยกขยะระดับชุมชนดังกล่าว(1วัน) สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายอบรม โทร.089-9609669,055-321555 ต่อ 120  หรือ ทางอีเมล์ wongpanit@gmail.com


ย้อนกลับ