|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:23:14 น.
พบกับ "บูทวงษ์พาณิชย์"บูท AF15 Hall 100 วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ BITEC,Bangkok ในงาน "Plastics & Rubber Thailand 2024” อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง จัดงานยิ่งใหญ่ร่วมกับ Intermach 2024 และ Subcon Thailand 2024

Wongpanit International Co.,Ltd "เจตนามุ่งมั่น ด้านการจัดขยะอย่างครบวงจร"

วงษ์พาณิชย์รีไซคลิ่ง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถึง 50 ปี พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ออกแบบเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรงทนทาน และยังช่วยลดต้นทุนในหลายๆส่วน อาทิ เช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง เป็นต้น

วงษ์พาณิชย์ เวสท์ ทู เอ็นเนอจี

ผลิตและออกแบบระบบโรงงาน พร้อมเครื่องจักรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ RDF ที่เหมาะสม ด้วยรูปแบบเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดี เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้

พบกับ "บูทวงษ์พาณิชย์"

No. AF15 Hall 100 วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ BITEC,Bangkok

ในงาน "Plastics & Rubber Thailand 2024” อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง จัดงานยิ่งใหญ่ร่วมกับ Intermach 2024 และ Subcon Thailand 2024 โดย “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” รวบรวมผู้ประกอบในวงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งไทยและต่างประเทศ กำหนดทิศทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ในอาเซียน พร้อมแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียนและรีไซเคิล” ก้าวสู่ Net Zero Carbon

 

 


ย้อนกลับ