|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 10:57:26 น.
บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จับมือกับ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด รณรงค์ปฏิบัติการ หยุดทิ้ง กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จับมือกับ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด รณรงค์ปฏิบัติการ หยุดทิ้ง กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ส่งเสริมให้มีการคัดแยกต้นทาง นำมาขายให้กับวงษ์พาณิชย์ทั่วไทย รับซื้อราคาดี ติดตามราคาในเวบไซต์ www.wongpanit.com

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป และ นายสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกัน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดปัญหาขยะต้นทาง สนับสนุนให้มีการคัดแยกนำมาขาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทรัพยากรหมุนเวียน สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ต่อไป

รายนามผู้ลงนาม

1.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.นายสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด

3.นางสาวคณพร สุขประสาน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.นายวีริศ จันทราทิพย์ ผู้อำนวยการธุรกิจ บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด


ย้อนกลับ