|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14:30:16 น.
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ คณะผู้เชี่ยวชาญจากวงษ์พาณิชย์ ศึกษาดูงานสาธารณรัฐกานา

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ คณะผู้เชี่ยวชาญจากวงษ์พาณิชย์ได้รับเชิญ จากรัฐบาล กาน่า รมต.สุขาภิบาลและทรัพยากร CECILIA ABENA DAPAAH MINISTRY OF SANITATION AND WATER RESOURCESและJGC บริษัทใหญ่รับกำจัดขยะทั้งประเทศกาน่าให้นั่งเครื่องบินชั้นบิสซิเนสคลาส ได้รับการต้อนรับอย่างดี เดินทางมาปฏิบัติการ

1.ให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ แก้ปัญหาขยะที่กองล้นบนบกและในแม่น้ำ

2.ให้ออกแบบโรงงานแปรรูปขยะ เปลี่ยนของ(เสียให้เป็นของดี)สร้างกระบวนการขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะ

3.อบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น10วันอย่างเร่งด่วน

4.ให้ส่ง คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่ประเทศกาน่า ประชากร (มากกว่าไทย)เดินทางมาปฏิบัติการ จะอำนวยความสะดวก รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.ต้องการซื้อเทคโนโลยีทุกๆชนิดที่แปรรูปขยะ(แบบที่วงษ์พาณิชย์ได้คิดค้นขึ้นมาใช้แล้วอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง)ไม่จำกัดงบประมาณ

6.ให้รับซื้อวัสดุรีไชเคิลทุกๆชนิดที่ผลิตได้

7.ให้ร่วมมือกันพัฒนาสร้าง สังคมBCG.

สร้างแผ่นดิน แม่น้ำ ที่สะอาดปราศจากมลพิษใว้เป็นมรดกให้กับประเทศกาน่า สร้างสัมพันธ์ไทย กาน่า


ย้อนกลับ