|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:06:54 น.
การสัมมนา Municipal Solid Waste Management by CIRCULAR ECONOMY CONCEPT

ภาพบรรยากาศ การสัมมนา Municipal Solid Waste Management by CIRCULAR ECONOMY CONCEPT การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปี 2022 เป็นปีที่เศรษฐกิจของเอเปกส่วนใหญ่เตรียมพร้อมสหรับยุคหลังโควิด-19 ซึ่งกระตุ้นให้ความสำคัญกับความสมดุลด้านสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนึ่งที่เรามีเหมือนกันคือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล(MSW) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาพสิ่งแวดล้อมโดยตรง เศรษฐกิจจำนวนมากต้องการ STI เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

จุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่่เหมาะสมในการแก้ปัญหาขยะ มูลฝอยตามแนวทางของเสียสู่ความมั่งคั่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงและใช้ได้ในหลายพื้นที่/ ชุมชนในหลายประเทศของเอเปก เพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามบริบท การสัมมนาผ่าน เว็บนี้ยังเชิญตัวแทนจากหลายประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ ขยะที่ประสบความสำเร็จที่นำไปใช้ในระบบเศรษฐกิจของตนเพื่อเป็นบทเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยสำหรับภูมิภาคเอเปก

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป บรรยายในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจเหมืองแร่ในเมือง ด้วยการรีไซเคิล

ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ผู้บริหาร วงษ์พาณิชย์ สาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เสวนา ในหัวข้อ การลดการรั่วไหลของพลาสติกสู่ทะเลอันดามัน: โอกาสทางธุรกิจและกรณีศึกษา

วันที่ 7 กันยายน. 2565ณ ห้องคัทลียา รร.รามาการ์เด้น กรุงเทพ

จัดโดย: วว.

ผู้เข้าร่วมจาก 21 ประเทศสมาชิก (เข้าร่วมออนไลน์)

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่อยู่ในองค์กรวิจัยและเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและ เศรษฐกิจหมุนเวียน


ย้อนกลับ