|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ประชาสัมพันธ์ลูกค้า วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว

12 เมษายน 2567 (ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริห...

  • โพสเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 14:04:10 น.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 เมื่อ...

  • โพสเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17:24:40 น.

แบรนด์ "วงษ์พาณิชย์" ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ"

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป แบรนด์ "วงษ์พาณิชย์" ได้รับการเชิญเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์อ...

  • โพสเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:29:10 น.

ตารางการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ ปี 2567 (ปีนี้ มี 2 รอบ เท่านั้น!!!)

...

  • โพสเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:58:49 น.

ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก เนื่องในเทศกาลตรุษจีน หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับซื้อสินค้า 12 กุมภาพันธ์ 2567

...

  • โพสเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:09:38 น.