|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ใกล้เข้ามาแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ รุ่น71

25 ส.ค. 2559

รับสมัครกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 71 (ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2559 นี้) ณ จ.พิษณุโลก หลักสูตร 5 วัน ท่านที่สนใจสมัครด่ว...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:37:13 น.

เทศบาลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เชิญวิทยากรวงษ์พาณิชย์ ลงพื้นที่บรรยาย

25 ส.ค. 2559

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เทศบาลต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ได้เชิญวิทยากรจากวงษ์พาณิชย์ส...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:22:57 น.

วงษ์พาณิชย์ ได้รับโล่ห์รางวัลองค์กรดีเด่น จากเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี

25 ส.ค. 2559

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการวงษ์พาณิชย์ ขึ้นรับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการนำผลงานวิชาการของพม.ไปใช้ประโยชน์ จากเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:20:30 น.

ทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ ได้รับเกียรติบรรยาย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

25 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการขยะเหลือศูนย์ Zero ...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:19:15 น.

ทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติเชิญบรรยายบริษัทการบินกรุงเทพ สนามบินตราด

17 ก.ค. 2559

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทางวงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินตราด เชิญวิทยากรลงพื้นที่บรรยายให้กับพนักงาน ชุมชน และนักเรีย...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:18:06 น.